Ban Tổ chức và Xây dựng Hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mỹ Tuyến
Điện thoại:0395.161.401
Email: nguyenthimytuyen@tuoitreiuh.com
Phó Chủ tịch
Trưởng Ban Tổ chức và Xây dựng Hội
Nguyễn Thị Mỹ Tuyến
2 Nguyễn Thị Long Ẩn
Điện thoại:
0359186944
Email: ntlongan05@gmail.com
Thành viên Nguyễn Thị Long Ẩn
3 Trần Chí Bình
Điện thoại:0395072315
Email: binh.tr.1999@gmail.com
Thành viên Trần Chí Bình
4 Nguyễn Anh Chí
Điện thoại:01223892509
Email: chilata12111999@gmail.com
Thành viên Nguyễn Anh Chí
5 Nguyễn Văn Trường Duy
Điện thoại:384650223
Email: truongduya2@gmail.com
Thành viên Nguyễn Văn Trường Duy
6 Phan Minh Dũng
Thành viên Phan Minh Dũng
7 Huỳnh Văn Lạc
Điện thoại:329492605
Email: huynhlac1453@gmail.com
Thành viên Huỳnh Văn Lạc
8 Trương Thị Thanh Hương
Điện thoại:932648500
Email: truonghuongttt@gmail.com
Thành viên Trương Thị Thanh Hương
9 Trần Trọng Hiểu
Điện thoại:835467096
Email: hieutrong.090699@gmail.com
Thành viên Trần Trọng Hiểu
10 Nguyễn Hữu Thắng
Điện thoại:364447939
Email: nguyenhuuthang050197@gmail.com
Thành viên Nguyễn Hữu Thắng
11 Võ Băng Tuyền
Điện thoại:0345332150
Email: vobangtuyen3@gmail.com
Thành viên Võ Băng Tuyền
12 Nguyễn Thành Thọ
Điện thoại:328701239
Email: thocoki123@gmail.com
Cộng tác viên Nguyễn Thành Thọ
13 Đỗ Thị Thúy Hồng
Điện thoại:389138028
Email: Thuyhong6570@gmai.com
Cộng tác viên Đỗ Thị Thúy Hồng
14 Phạm Thương Thy Trâm
Điện thoại:835993830
Email: thytram99@gmail.com
Cộng tác viên Phạm Thương Thy Trâm
15 Nguyễn Ngọc Hân
Cộng tác viên Nguyễn Ngọc Hân
16 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Cộng tác viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền
17 Nguyễn Kim Ngân
Cộng tác viên Nguyễn Kim Ngân
18 Nguyễn Thị Yến Nhi
Cộng tác viên Nguyễn Thị Yến Nhi
19 Nguyễn Thái Tân
Cộng tác viên Nguyễn Thái Tân
20 Trần Anh Thi
Cộng tác viên Trần Anh Thi
21 Nguyễn Võ Quang Thịnh
Cộng tác viên Nguyễn Võ Quang Thịnh
Văn phòng Hội Sinh viên trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Hoàng
Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Lê Văn Hoàng
2 Võ Băng Tuyền
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Võ Băng Tuyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây