Văn bản theo lĩnh vực: Tình nguyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/KH-HSV 18/11/2019 Kế hoạch số 1219 - Hội Sinh Viên trường - V/v tổ chức Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 12 - năm 2020
2 05/KH-HSV-2019 30/07/2019 Kế hoạch số 0519 - V/v tổ chức Chiến dịch "Trăng vàng sẻ chia" - năm 2019
3 04/TB-BTK 31/07/2019 Thông báo số 04 - Thực hiện công tác khen thưởng trong chiến dịch Mùa hè xanh 2019
4 07/KHLT-ĐTN-HSV 19/04/2019 Kế hoạch liên tịch số 07 - Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - Năm 2019
5 25/TB-HSV-2018 18/12/2018 Thông báo số 25-HSV- V/v triển khai các hoạt động trong chiến dịch "Xuân tình nguyện 2019"
6 KHLT 04/VMT-ĐTN-HSV-2018 24/12/2018 Kế hoạch số 04 - KHCN&QLMT - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
7 02/KH - NL-MTT- 2018 11/12/2018 Kế hoạch số 02 - Nhiệt lạnh - May Thời Trang -V/v tổ chức chương tình "Xuân Yêu thương" năm 2019
8 KHLT 05/KH-ĐTP-2018 20/12/2018 Kế hoạch số 05 - ĐTP - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
9 34/KH-CNĐ- 2018 20/12/2018 Kế hoạch số 34 - Khoa CN Điện - V/v tổ chức chiến dịch Xuân yêu thương lần thứ XI - Năm 2019
10 01/KHLT - ĐL-KN-2018 18/12/2018 Kế hoạch số 01 - CNĐL CLBKN - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
11 02/KH - SHTP - 2018 18/12/2018 Kế hoạch số 02 - Viện CNSH&TP - V/v tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện" năm 2019
12 KHLT 01/KH-ESC-2018 21/12/2018 Kế hoạch số 01 - CLBAV - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
13 17/KH-NN-2018 21/12/2018 Kế hoạch số 17 - Khoa Ngoại Ngữ - V/v tổ chức chiến dịch Xuân Tình nguyện lần hứ XI - năm 2019
14 KHLT 03/KH-KN-2018 18/02/2018 Kế hoạch số 03 - CLBKN - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
15 03/KH-TCNH-2018 11/12/2018 Kế hoạch số 03 - TCNH - V/v tổ chức chương trình "Tết yêu thương" năm 2019
16 KHLT 03/KH-KNTA-2018 12/12/2018 Kế hoạch số 03 - KNTA - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương
17 10/KHLT-TMDL-2018 15/12/2018 Kế hoạch số 10 - TMDL - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
18 HSV-2018 02/03/2018 Danh sách tóm tắt thành tích đề nghi khen thưởng chiến dịch xuân tình nguyện giai đoạn 2009- 2018
19 15/KH-HSV 10/12/2018 Kế hoạch số 15 - Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11 - Năm 2019
20 10/TB-BTK 27/04/2018 Kế hoạch số 10 BCH Hội Sinh Viên Trưởng ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Phân công ứng cử viên BCH Hội Sinh viên trường tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" lần thứ 25 - Năm 2018
21 41KH/CTXH-2017 19/11/2018 Kế hoạch số 41[CTXH-2017]- Chương trình " Thứ 7 tình nguyện- Vì Môi trường"
22 16KH/KNT-2017 19/11/2018 Kế hoạch số 16[KNT-2017]- Tổ chức chương trình" Chủ nhật xanh"
23 12/KH-KNT 12/09/2017 Kế hoạch số 12[KNT-2017] - Tổ chức chương trình Trung Thu năm 2017 "Trung Thu cho em"
24 27KH/CNĐ-2018 19/11/2018 Kế hoạch số 27[CNĐ-2017]- Tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương"
25 06KH/ĐTP-2018 19/11/2018 Kế hoạch số 06[ĐTP-2017]- Tổ chức chương trình "Trăng vàng cho em"
26 31KH/CTXH-2017 19/11/2018 Kế hoạch số 31[CTXH-2017]- Tổ chức chương trình "Thứ 7 tình nguyện"
27 33KH/CTXH-2016 19/11/2018 Kế hoạch số 33[CTXH-2017]- Tổ chức chương trình "CHỦ NHẬT XANH"
28 36KH/CTXH-2017 01/10/2017 Kế hoạch số 36[CTXH-2017]- Tổ chức chương trình "Trung thu ấm áp"
29 13KH/KNT-2017 15/09/2017 Kế hoạch số 13[KNT2017]- Tổ chức chương trình "CHỦ NHẬT XANH- lần 1"
30 34KH/CTXH-2017 20/09/2017 Kế hoạch số 34[CTXH-2017]- Chương trình "Nụ cười trẻ thơ"
31 34KH/CTXH-2017 01/10/2017 Kế hoạch số 34[CTXH-2017]- Chương trình "Tiếp thêm ấm áp - Kết nối yêu thương"
32 07KH/ACPP-2018 26/04/2018 Kế hoạch số 07[ACPP-2018]- Chương trình tình nguyện "Chú ve con 2018"
33 07KH/ACPP-2018 26/04/2018 Kế hoạch số 07[ACPP-2018]- Chương trình giao lưu âm nhạc và gây quỹ cho chương trình tình nguyện "Chú ve con 2018"
34 44KH/CTXH-2017 12/12/2017 Kế hoạch số 44 - Chương Trình cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật thiên phước
35 17KH/KNT-2017 13/12/2017 Kế hoạch số 17[KNT-2017] - Tổ chức chương trình "Về nguồn"
36 01KH/ESC&SKEC-2017 29/12/2017 Kế hoạch số 01[ESC&SKEC-2017] - Tổ chức chương trình Xuân Ấm áp 2018
37 41KH/CTXH-2017 12/11/2017 Kế hoạch số 41[CTXH-2017] - Chương trình quyên góp "Siêu nhân mì gói"
38 42KH/CTXH-2017 29/11/2017 Kế hoạch số 422[CTXH-2017] - Chương trình cơ sở "Nụ cười ước mơ"
39 16KH/KNT-2017 06/12/2017 Kế hoạch số 16[KNT-2017] - Tổ chức chương trình "Chủ nhật xanh"
40 41kh/CTXH-2017 29/11/2017 Kế hoạch số 41[CTXH-2017] - Chương trình "Thứ 7 tình nguyện - Vì môi trường"
41 34KH/CTXH-2017 01/10/2017 Kế hoạch số 34[CTXH-2017] - Chương trình "Tiếp thêm ấm áp - Kết nối yêu thương"
42 36KH/CTXH-2017 01/10/2017 Kế hoạch số 36[CTXH-2017] - Chương trình "TRUNG THU ẤM ÁP''
43 12/KH-KNT 12/09/2017 12/KH[KNT] - Tổ chức Chương Trình Trung Thu năm 2017 " TRUNG THU CHO EM"
44 31 KH/CTXH-2017 06/09/2017 Kế hoạch số 31 - Chương trình '' Thứ 7 tình nguyện ''
45 13KH/KNT 15/09/2017 13/KH[KNT] - Tổ chức chương trình " CHỦ NHẬT XANH"
46 06/KH-ĐTP 20/08/2017 Kế hoạch số 06 - Tổ chức chương trình '' Trăng vàng cho em''
47 27/KHLT-ĐTN-LCH/CNĐ 18/09/2017 27/KHLT[ĐTN-LCH/CNĐ] - Tổ chức chương trình " Trung thu yêu thương" năm 2017
48 33KH/CTXH-2017 19/09/2016 Kế hoạch số 33 - Chương trình ''Chủ Nhật Xanh ''
49 34KH/CTXH-2017 20/09/2017 Kế hoạch số 34[CTXH-2017] - Chương trình " Nụ cười trẻ thơ"
50 04/KH-HSV 17/07/2018 Kế hoạch số 04 - Tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường 2018"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây