STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 07/QĐ-HSV 14/03/2018 Quyết định V/v Quyết định số 07 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quyết định V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
102 08/QĐ-HS 14/03/2018 Quyết định số 08 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quyết định V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Công nghệ Động lực
103 08/QĐ-HSV-2018 14/03/2018 08[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Công nghệ Động lực
104 05/QĐ-HSV-2018 13/03/2018 05/QĐ-HSV-2018
105 06/QĐ-HSV2018 13/03/2018 06[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng Thủ khoa, Á khoa trại rèn luyện bậc căn bản "Không giới han" năm 2017
106 28/CV-HSV-2018 09/03/2018 Công văn số 28 - V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
107 HSV-2018 02/03/2018 Danh sách tóm tắt thành tích đề nghi khen thưởng chiến dịch xuân tình nguyện giai đoạn 2009- 2018
108 25/CV-HSV-2018 02/03/2018 Công văn số 25- V/v Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân thình nguyện lần thứ X, năm 2018 và nhân dịp kỷ niệm 10 năm chiến dịch Xuân tình nguyện( 2009- 2018)
109 01/KH-HSV 28/02/2018 Kế hoạch số 01 - Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020
110 KHLT 03/KH-KN-2018 18/02/2018 Kế hoạch số 03 - CLBKN - V/v tổ chức chương trình xuân yêu thương 2019
111 07/QĐ-HSV-2017 14/02/2018 07[HSV-2017] - Quyết định V/v Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
112 06/CV- HSV- 2018 04/02/2018 công văn số 06- V/v triêu tập lực lượng hỗ trợ phần thi Bán Kết hội thi"Thủ Lĩnh Sinh Viên" lần thứ II- năm 2018
113 05/CV- HSV- 2018 04/02/2018 Công văn số 05/ V/v triệu tập lực lượng hỗ trợ phần thi Bán kết Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" lần thứ II- năm 2018
114 03/QĐ-HSV-2018 31/01/2018 03/QĐ-HSV-2018
115 04/QĐ-HSV2018 31/01/2018 04[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y kết nạp thành viên CLB Truyền thông UMC
116 02/QĐ-HSV2018 31/01/2018 02[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn nhiệm chức danh Phó văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh Khóa V (2016 - 2018)
117 01KH/ESC&SKEC-2017 29/12/2017 Kế hoạch số 01[ESC&SKEC-2017] - Tổ chức chương trình Xuân Ấm áp 2018
118 15/KH-HSV 28/12/2017 Kế hoạch số 15 - Tổ chức chương trình ''Xuân yêu thương''
119 31/CV-HSV-2017 25/12/2017 Công văn số 31 - HSV - V/v cử cán bộ Hội sinh viên tham gia lớp tập huấn cán bộ Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và xin phép gia hạn đóng kinh phí tham gia
120 17KH/CLBUMC-2017 20/12/2017 Kế hoạch số 17[UMC-2017] - Tuyển thành viên câu lạc bộ đợt 7 - 2018
121 30/CV-HSV-2017 20/12/2017 Công văn số 30-HSV- V/v giới thiệu sinh viên tổ chức tham quan di tích Địa đạo Củ Chi
122 14/KH-HSV 18/12/2017 Kế hoạch số 14 - Tổ chức Hội Thi ''Thủ lĩnh sinh viên''
123 17KH/KNT-2017 13/12/2017 Kế hoạch số 17[KNT-2017] - Tổ chức chương trình "Về nguồn"
124 44KH/CTXH-2017 12/12/2017 Kế hoạch số 44 - Chương Trình cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật thiên phước
125 05KH/ACPP-2017 12/12/2017 Kế hoạch số 05[ACPP-2017] - Chương trình hội trại truyền thống "Trở về tuổi thơ"
126 03/KHLT-ĐTN-HSV 07/12/2017 Kế hoạch số 03 - Tổ chức Lế kỉ niệm 68 năm ngày Truyền thống Hội sinh viên Việt Nam và Ngày Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
127 03/KHLT-ĐTN-HSV 07/12/2017 Kế hoạch liên tịch số 03 - Tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam và Ngày Hội Sinh viên lần thứ 1 - Năm 2018
128 43KH/CTXH-2017 06/12/2017 Kế hoạch số 43[CTXH-2017] - Chương trình họp mặt "Nghe đội viên nói - Nói đội viên nghe"
129 16KH/KNT-2017 06/12/2017 Kế hoạch số 16[KNT-2017] - Tổ chức chương trình "Chủ nhật xanh"
130 09/KH-LCH-NN 05/12/2017 Kế hoạch số 09[LCHNN-2017] - Tổ chức chương trình "Du khảo về nguồn - FFL"
131 41kh/CTXH-2017 29/11/2017 Kế hoạch số 41[CTXH-2017] - Chương trình "Thứ 7 tình nguyện - Vì môi trường"
132 42KH/CTXH-2017 29/11/2017 Kế hoạch số 422[CTXH-2017] - Chương trình cơ sở "Nụ cười ước mơ"
133 29/CV-HSV-2018 28/11/2017 Công văn số 29 - HSV - V/v Giới thiệu cá nhân đề nghị xét danh hiệu "Sao tháng giêng" năm 2017
134 13/KH-HSV 27/11/2017 Kế hoạch số 13 - Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ X - Năm 2018
135 39/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 39 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Công nhận kết quả Đại hội CLB Truyền thông UMC lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2018
136 40/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 40 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v công nhận kêt quả Đại hội CLB Kỹ năng Tiếng Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2018
137 41/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 Quyết định số 41 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định V/v chuẩn y kết nạp thành viên CLB Kỹ năng Tiếng Anh Nhiệm kì 2017-2018
138 40/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 40/QĐ-HSV-2017
139 40/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 40/QĐ-HSV-2017
140 39/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 39/QĐ-HSV-2017
141 41/QĐ-HSV-2017 27/11/2017 41/QĐ-HSV-2017
142 3259/QĐ-ĐHCN 24/11/2017 3259[QĐ-ĐHCN-2017] - QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
143 37/QĐ-HSV-2017 22/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 37 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017
144 38/QĐ-HSV-2017 22/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 38 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên tích cực" cấp trường, năm học 2016 - 2017
145 37/QĐ-HSV 22/11/2017 37[QĐ-HSV-2017] - QUYẾT ĐỊNH V/v tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, năm học 2016 - 2017
146 38/QĐ-HSV 22/11/2017 38[QĐ-HSV-2017] - QUYẾT ĐỊNH V/v tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên tích cực" cấp trường, năm học 2016 - 2017
147 28/CV-HSV-2017 22/11/2017 Công văn số 28- HSV- V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tôt" cấp Thành, năm học 2016-2017
148 36/QĐ-HSV-2017 20/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 36 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2017 - Câu lạc bộ Kỹ năng Tiếng anh
149 36/QĐ-HSV-2017 20/11/2017 36/QĐ-HSV-2017
150 01TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC 16/11/2017 01[TB-2017]- Thông báo V/v Tham gia lớp tập huấn Đoàn viên, thanh niên về công tác bảo vệ môi trường
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây