STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 24/QĐ-HSV-2017 08/09/2017 24/QĐ-HSV-2017
202 01/KH-SECIUH 07/09/2017 Kế hoạch số 01[SECIUH] - Chương trình tuyển thành viên CLB
203 31 KH/CTXH-2017 06/09/2017 Kế hoạch số 31 - Chương trình '' Thứ 7 tình nguyện ''
204 03/KH-HSV-CLB 04/09/2017 03/KH[HSV-CLB] - Tổ chức chương trình "TEAMBUIDING 2017"
205 03KH/HSV-CLB-2017 04/09/2017 Kế hoạch số 03[HSVCLB-2017]- Tổ chức chương trình "TEAM BUILDING 2017"
206 08/KH-HSV 31/08/2017 Kế hoạch 08 - Tổ chức chương trình "Trăng vàng cho em" năm 2017
207 08/KH-HSV 31/08/2017 Kế hoạch 08 - Tổ chức chương trình " Trăng vàng cho em "
208 03-KH/CLB ACPP 31/08/2017 Kế hoạch số 03 - GAMESHOW '' YÊU ĐI , ĐỪNG NGẠI ''
209 03-KH/CLB ACPP 31/08/2017 Kế hoạch số 03 - GAMESHOW '' YÊU ĐI , ĐỪNG NGẠI ''
210 03KH/CLBACPP-2017 31/08/2017 Kế hoạch số 03[CLBACPP-2017]- Tổ chức gameshow "Yêu đi, Đừng ngại"
211 19/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 19-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
212 18/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 18-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
213 23/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V 92016-2018)
214 24/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 24-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
215 25/CV-HSV-2018 23/08/2017 Công văn số 25-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
216 22/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V (2016-2018)
217 23/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V (2016-2018)
218 06/KH-ĐTP 20/08/2017 Kế hoạch số 06 - Tổ chức chương trình '' Trăng vàng cho em''
219 16/CV-HSV- 2017 14/08/2017 Công văn số 16- HSV- V/v mời tham gia Ngày hội Sinh viên Sáng tạo và Khởi Nghiệp lần thứ 1- năm 2017
220 18/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 18 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v công nhận thành viên Ban Tổ chức và Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM khóa V (2016 - 2018)
221 20/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
222 19/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
223 21/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 21 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
224 21/QĐ-HSV 31/07/2017 21[QĐ-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
225 19/QĐ-HSV 31/07/2017 19[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016 - 2018)
226 20/QĐ-HSV 31/07/2017 20[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
227 14/CV- HSV- 2017 21/07/2017 Công văn số 14- HSV- V/v triệu tâp hội nghị Ban Châp Hành Hội Sinh Viên Trường lần 2 khóa V (2016-2018) Và Hội Nghị Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường (mở rộng) lần 1 khoá V (2016-2017)
228 07/KH-HSV 19/07/2017 Kê hoạch số 07 - Tổ chức chương trình " Tiếp sức mùa thi 2017 " - giai đoạn 2
229 12/CV- HSV- 2017 19/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
230 13/CV- HSV- 2017 19/07/2017 Công văn số 13- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
231 10/CV- HSV- 2017 18/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
232 11/CV- HSV- 2017 18/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
233 06/KH-HSV 12/07/2017 Kế hoạch số 06 - Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (Mở rộng ) lần 1 , khóa V ( 2016 -2018)
234 05/KH-HSV 11/07/2017 Số 05 - Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành , Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM lần 2 , khóa V ( 2016 - 2018)
235 09/CV- HSV- 2017 11/07/2017 Công văn số 09- HSV- V/v Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM lần 2, khóa V (2016- 1018)
236 14/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 14 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v miễn nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TPHCM
237 15/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 15 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
238 14/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 14/QĐ-HSV-2017
239 08/CV-HSV- 2017 31/05/2017 Công văn số 08- HSV- V/v Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong năm học 2016- 2017
240 06/CV - HSV - 2017 30/05/2017 Công văn số 06 - 2017 - V/v triệu tập Hội nghị giao ban BTV Đoàn - BTK Hội Sinh viên trường và các CLB/Đội/Nhóm cấp trường
241 22/QĐ-HSV-2017 28/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 22 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Khóa V - Nhiệm kỳ 2016-2018
242 12/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 QUY ĐỊNH số 12 BCH Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM - Quy định về việc chế độ ky ban hành văn bản của Cơ quan Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
243 11/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 11 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018
244 11/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 11/QĐ-HSV-2017
245 12/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 12/QĐ-HSV-2017
246 09/QĐ-HSV-2017 19/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 09 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội Công tác xã hội
247 09/QĐ-HSV-2017 19/04/2017 09/QĐ-HSV-2017
248 05/CV- HSV- 2017 12/04/2017 Công văn số 05- HSV- V/v cử can bộ Hội Sinh Viên tham gia lớp tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường và tập huấn cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm 2017
249 03/CV- HSV- 2017 20/03/2017 Công văn số 03- HSV- V/v Tổ chức "Ngày hội sáng tạo" trong chương trình liên kết 1+1
250 03/KH-HSV 14/03/2017 Kế hoạch số 03 - Đón tiếp đoàn đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tham quan và giao lưu tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây