STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 19/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 19-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
202 18/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 18-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
203 23/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V 92016-2018)
204 24/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 24-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
205 25/CV-HSV-2018 23/08/2017 Công văn số 25-V/v Triệu tập Hội nghị Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 5, khóa V(2016-2018)
206 22/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V (2016-2018)
207 23/CV-HSV-2017 23/08/2017 Công văn số 23 - HSV -Triệu tập Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường Lần thứ 1, khóa V (2016-2018)
208 06/KH-ĐTP 20/08/2017 Kế hoạch số 06 - Tổ chức chương trình '' Trăng vàng cho em''
209 16/CV-HSV- 2017 14/08/2017 Công văn số 16- HSV- V/v mời tham gia Ngày hội Sinh viên Sáng tạo và Khởi Nghiệp lần thứ 1- năm 2017
210 18/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 18 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v công nhận thành viên Ban Tổ chức và Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM khóa V (2016 - 2018)
211 20/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
212 19/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
213 21/QĐ-HSV-2017 31/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 21 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
214 21/QĐ-HSV 31/07/2017 21[QĐ-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
215 19/QĐ-HSV 31/07/2017 19[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016 - 2018)
216 20/QĐ-HSV 31/07/2017 20[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
217 14/CV- HSV- 2017 21/07/2017 Công văn số 14- HSV- V/v triệu tâp hội nghị Ban Châp Hành Hội Sinh Viên Trường lần 2 khóa V (2016-2018) Và Hội Nghị Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường (mở rộng) lần 1 khoá V (2016-2017)
218 07/KH-HSV 19/07/2017 Kê hoạch số 07 - Tổ chức chương trình " Tiếp sức mùa thi 2017 " - giai đoạn 2
219 12/CV- HSV- 2017 19/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
220 13/CV- HSV- 2017 19/07/2017 Công văn số 13- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
221 10/CV- HSV- 2017 18/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
222 11/CV- HSV- 2017 18/07/2017 Công văn số 10- HSV- V/v tạo điều kiện thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
223 06/KH-HSV 12/07/2017 Kế hoạch số 06 - Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (Mở rộng ) lần 1 , khóa V ( 2016 -2018)
224 05/KH-HSV 11/07/2017 Số 05 - Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành , Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM lần 2 , khóa V ( 2016 - 2018)
225 09/CV- HSV- 2017 11/07/2017 Công văn số 09- HSV- V/v Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM lần 2, khóa V (2016- 1018)
226 14/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 14 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v miễn nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TPHCM
227 15/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 15 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
228 14/QĐ-HSV-2017 03/07/2017 14/QĐ-HSV-2017
229 08/CV-HSV- 2017 31/05/2017 Công văn số 08- HSV- V/v Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong năm học 2016- 2017
230 06/CV - HSV - 2017 30/05/2017 Công văn số 06 - 2017 - V/v triệu tập Hội nghị giao ban BTV Đoàn - BTK Hội Sinh viên trường và các CLB/Đội/Nhóm cấp trường
231 22/QĐ-HSV-2017 28/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 22 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Khóa V - Nhiệm kỳ 2016-2018
232 12/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 QUY ĐỊNH số 12 BCH Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM - Quy định về việc chế độ ky ban hành văn bản của Cơ quan Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
233 11/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 11 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018
234 11/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 11/QĐ-HSV-2017
235 12/QĐ-HSV-2017 25/04/2017 12/QĐ-HSV-2017
236 09/QĐ-HSV-2017 19/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 09 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội Công tác xã hội
237 09/QĐ-HSV-2017 19/04/2017 09/QĐ-HSV-2017
238 05/CV- HSV- 2017 12/04/2017 Công văn số 05- HSV- V/v cử can bộ Hội Sinh Viên tham gia lớp tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường và tập huấn cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm 2017
239 03/CV- HSV- 2017 20/03/2017 Công văn số 03- HSV- V/v Tổ chức "Ngày hội sáng tạo" trong chương trình liên kết 1+1
240 03/KH-HSV 14/03/2017 Kế hoạch số 03 - Đón tiếp đoàn đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tham quan và giao lưu tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
241 02/KH-HSV 09/03/2017 Kế hoạch số 02 - Tổ chức Ngày hội Thanh niên khỏe năm 2017
242 08/QĐ-HSV-2017 17/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 08 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Công nhận kết quả Đại hội Đội Công tác xã hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2017
243 08/QĐ- HSV- 2017 17/02/2017 08/QĐ- HSV- 2017
244 07/QĐ-HSV-2017 14/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 07 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đóc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
245 02/CV- HSV- 2017 10/02/2017 Công văn số 02- HSV- V/v Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiên dịch Xuân tình nguyện lần thứ IX, năm 2017
246 05/QĐ-HSV-2017 09/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 05 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Câu lạc bộ Kết nối trẻ
247 06/QĐ-HSV-2017 09/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 06 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Kết nối trẻ
248 06QĐ -HSV/2018 09/02/2017 quyết định số 06 [ HSV-2018] quyết định thành lập ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ kết nối trẻ
249 05/QĐ-HSV-2017 09/02/2017 05/QĐ-HSV-2017
250 01/CV- HSV- 2017 06/02/2017 Công văn số 01 - 2017 - V/v Tiếp nhận CLB Kết nối trẻ về trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây