InnoGreenLife
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25-TB/ĐTN-VP 22/09/2021 Thông báo số 25 - Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi công việc và gửi/nhận văn bản điện tử tại Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2 21-CV/ĐTN-BTCKT 14/09/2021 Công văn số 21 - Thực hiện công tác thành lập chi Đoàn và chỉ định BCH chi Đoàn lâm thời cho sinh viên khoá 17
3 24-TB/ĐTN-BTCKT 13/09/2021 Thông báo số 24 - Điều chỉnh một số mốc thời gian xét danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2020 - 2021
4 23-TB/ĐTN-BTCKT 09/09/2021 Thông báo số 23 - Cập nhật trạng thái Đoàn viên trên hệ thống Rèn luyện sinh viên
5 20-CV/ĐTN-BTCKT 06/09/2021 Công văn số 20 - Lưu ý một số nội dung trong công tác nhân sự, quy trình, thủ tục hồ sơ trong kiện toàn nhân sự
6 13-HD/ĐTN-BTCKT 24/08/2021 Hướng dẫn số 13 - Quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
7 22-TB/ĐTN-BTCKT 24/08/2021 Thông báo số 22 - Về việc nộp hồ sơ công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1, năm 2021
8 12-HD/ĐTN-VP 23/08/2021 Hướng dẫn số 12 - Sử dụng Website Văn phòng điện tử thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
9 23-QĐ/ĐTN-BTCKT 10/08/2021 Quyết định số 23 - Ban hành Quy chế danh hiệu "Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" (sửa đổi, bổ sung)
10 21-TB/ĐTN-BTCKT 10/08/2021 Thông báo số 21 - Triển khai xét chọn danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2020 - 2021
11 20-TB/ĐTN-BTG 14/07/2021 Thông báo số 20 - Giới thiệu gương điển hình đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần VIII năm 2021
12 16-KH/ĐTN-BTCKT 07/07/2021 Kế hoạch số 16 - Tổ chức đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024
13 10-HD/ĐTN-BTCKT 20/06/2021 Hướng dẫn số 10 - Thực hiện công tác nhân sự giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024
14 15-KH/ĐTN-BTCKT 15/06/2021 Kế hoạch số 15 - Tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2024
15 20-TB/ĐTN-VP 13/06/2021 Thông báo số 20 - Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn trong thực hiện khen thưởng Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021
16 19-TB/ĐTN-BTCKT 11/06/2021 Thông báo số 19 - Phân công Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách cơ sở Đoàn
17 18-TB/ĐTN-VP 03/06/2021 Thông báo số 18 - Thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021
18 15-TB/ĐTN-BTCKT 31/05/2021 Thông báo số 15 - Về việc cộng nhận kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 - 2021
19 16-TB/ĐTN_BTCKT 31/05/2021 Thông báo số 16 - Về việc công nhận các Đoàn cơ sở 3 nắm, 3 biết, 3 làm năm học 2020 - 2021
20 14-TB/ĐTN-VP 20/05/2021 Thông báo số 14 - Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét trao học bổng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
21 13-TB/ĐTN-VP 18/05/2021 Thông báo số 13 - Thành lập các đoàn kiểm tra công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc năm học 2020 - 2021
22 12-KH/ĐTN-BQT 18/05/2021 Kế hoạch số 12 - Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Hành trình theo chân Bác"
23 13-KH/ĐTN-BTCKT 18/05/2021 Kế hoạch số 13 - Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong cách cán bộ Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
24 05-BC/ĐTN-BTCKT 15/05/2021 Báo cáo 05 - Kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 – 2020
25 04-BC/ĐTN-BTCKT 15/05/2021 Báo cáo 04 về việc Tỷ lệ các Chi đoàn trực thuộc tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn định kỳ
26 11-TB/ĐTN-VP 04/05/2021 Thông báo số 11 - Điều chỉnh quy mô hoạt động trong tình hình dịch bệnh COVID-19
27 10-TB/ĐTN-VP 19/04/2021 Thông báo số 10 - Thông báo ủy quyền cho Phó Bí thư
28 01-KHLT/ĐTN-HSV-TT.GDQP.TC 05/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thao toàn trường khối sinh viên năm học 2020 - 2021
29 09b-TB/ĐTN-BTCKT 05/04/2021 Thông báo số 09b-Về việc tổ chức học các bài LLCT cho đoàn viên mới kết nạp đợt tháng 3 năm 2021
30 08-KH/ĐTN-BTG 17/03/2021 Kế hoạch số 08 - Thổ chức chương trình "Sinh viên cùng pháp luật" lần 4 - năm 2021
31 06-KH/ĐTN-BTG 17/03/2021 Kế hoạch số 09 - Thổ chức chương trình "Sinh viên cùng pháp luật" lần 4 - Chủ đề "Luật trẻ em"
32 07-TB/ĐTN-VP 16/03/2021 Thông báo số 07 - Điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức hoạt động và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
33 01-HD/ĐTN-BTCKT 10/03/2021 Hướng dẫn số 01 - Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2021 chủ đề: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
34 03-CTr/ĐTN-VP 10/03/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII
35 04-QĐ/ĐTN-BTG 01/03/2021 Quyết định số 04 - Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
36 02-TB/ĐTN-VP 29/01/2021 Thông báo số 02 - Điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức hoạt động và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
37 04-KH/ĐTN-BTG 19/01/2021 Kế hoạch số 04 - Tổ chức Chương trình "Sinh viên cùng pháp luật" lần 3 năm 2021
38 03-KH/ĐTN-BTCKT 18/01/2021 KH03- Tổ chức tọa đàm đối thoại với lãnh đạo nhà trường năm 2021
39 02-KH/ĐTN-BTCKT 14/01/2021 Kế hoạch số 02 - Tổ chức Hội thi "Bí thư chi Đoàn giỏi" năm 2021
40 01-TB/ĐTN-BTCKT 13/01/2021 TB0121 - Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn
41 01-KH/ĐTN-BTG 11/01/2021 Kế hoạch số 01 - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) Chủ đề: "90 năm - Đoàn ta tự hào tiến bước"
42 Mẫu 1 01/01/2021 [Mẫu 1] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Tổ chức Kiểm tra tham mưu
43 Mẫu 2 01/01/2021 [Mẫu 2] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Học tập Nghiên cứu khoa học tham mưu
44 Mẫu 3 01/01/2021 [Mẫu 3] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Tuyên giáo tham mưu
45 Mẫu 4 01/01/2021 [Mẫu 4] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Quốc tế tham mưu
46 Mẫu 5 01/01/2021 [Mẫu 5] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Phong trào tham mưu
47 Mẫu 6 01/01/2021 [Mẫu 6] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - cùng tổ chức Đoàn
48 Mẫu 7 01/01/2021 [Mẫu 7] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - Đoàn + Hội cùng trường
49 Mẫu 8 01/01/2021 [Mẫu 8] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - khác tổ chức Đoàn - Hội
50 Mẫu 9 01/01/2021 [Mẫu 9] Mẫu Công văn cấp trường
TÌM KIẾM
VPĐT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây