ThangThanhnien2022
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02-KHLT/ĐTN-CNDT 17/08/2022 Kế hoạch liên tịch số 02 - về việc tổ chức cuộc thi Đấu trường Robot lần 5 - năm 2022
2 DaihoiXI 12/08/2022 Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024
3 36-TB/ĐTN-BTCKT 28/07/2022 Thông báo số 36 - Về việc điều chỉnh thời gian xét chọn danh hiệu "Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2021 - 2022
4 1459/QĐ-ĐHCN 27/07/2022 Quyết định khen thưởng số 1459 - Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Tháng Thanh niên" năm 2022 (Giấy khen Ban Giám hiệu)
5 23-QĐKT/ĐTN-VP 25/07/2022 Quyết định khen thưởng số 23 - Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong "Tháng Thanh niên" năm 2022 (Giấy khen Đoàn trường)
6 35-TB/ĐTN-BTCKT 20/07/2022 Thông báo số 35 - Về việc nộp hồ sơ công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1, năm 2022
7 34-TB/ĐTN-VP 18/07/2022 Thông báo số 34 - Về việc phân công xử lý công việc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
8 33-TB/ĐTN-VP 17/07/2022 Thông báo số 33 - Về việc các mốc thời gian thực hiện tổng kết điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
9 30-TB/ĐTN-BTCKT 14/07/2022 Thông báo số 30 - Về việc triển khai cài đặt ứng dụng Thanh niên Việt Nam
10 32-TB/ĐTN-VP 14/07/2022 Thông báo số 32 - Về việc tuyển Tình nguyện viên hỗ trợ công tác tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022)
11 31-TB/ĐTN-BTCKT 14/07/2022 Thông báo số 31 - Triển khai xét chọn danh hiệu "Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2021 - 2022
12 29-TB/ĐTN-BPT 23/06/2022 Thông báo số 29 - Thông báo số 04 tổ chức tập huấn chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 và chiến sĩ Tiếp sức mùa thi năm 2022
13 27-TB/ĐTN-BPT 21/06/2022 Thông báo số 27 - TB số 02 phân công các đơn vị tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 - năm 2022
14 28-TB/ĐTN-BPT 21/06/2022 Thông báo số 28 - Thông báo số 02 phân án tổ chức chuyển chiến sĩ tình nguyện đến các địa bàn đóng quân thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 - năm 2022
15 22-TB/ĐTN-VP 07/06/2022 Thông báo số 22 - Về việc thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022
16 26-TB/ĐTN-BPT 07/06/2022 Thông báo số 26 - Các mốc thời gian tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh - Lần thứ 29 - năm 2022 (Thông báo số 01)
17 25-TB/ĐTN-VP 05/06/2022 Thông báo số 25 - Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022
18 01-KHLT/ĐTN-HSV 05/06/2022 Kế hoạch liên tịch số 01 - Về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 - Năm 2022
19 09-BC/ĐTN-VP 30/05/2022 Báo cáo số 09 - Về việc đánh giá kết quả tham gia thực hiện các chỉ tiêu cấp Thành đã xác lập trong Chương trình số 29-Ctr/TĐTN-BTNTH ngày 23/9/2021
20 24-TB/ĐTN-VP 30/05/2022 Thông báo số 24 - Về việc phân công kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ, phê sổ và rút sổ đoàn viên năm học 2021 - 2022
21 21-TB/ĐTN-VP 29/05/2022 Thông báo số 21 - Về việc thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2022
22 22-TB/ĐTN-BTCKT 29/05/2022 Thông báo số 22 - Danh sách các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường được công nhân "Đoàn cơ sở 3 nắm, 3 biết, 3 làm" năm học 2021 - 2022
23 64-CV/ĐTN-VP 24/05/2022 Công văn số 64 - Về việc gửi danh sách cán bộ Đoàn - Hội cấp trường, cộng tác viên các đơn vị để cộng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
24 20-TB/ĐTN-BTG 16/05/2022 Thông báo số 20 - Về việc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội "Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác" lần 7 - năm 2022
25 18-TB/ĐTN-VP 05/05/2022 Thông báo số 18 - Về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc năm học 2021 - 2022
26 19-TB/ĐTN-BTCKT 05/05/2022 Thông báo số 19 - Về việc thu, trích nộp Đoàn phí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đợt 2, Hội phí Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2021 - 2022
27 17-TB/ĐTN-VP 26/04/2022 Thông báo 17 - Về việc thực hiện kiểm tra hồ sơ, phê sổ và rút sổ Đoàn viên năm học 2020 - 2021
28 16-TB/ĐTN-VP 25/04/2022 Thông báo số 16 - Về việc thực hiện công tác khen thưởng nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024
29 14-TB/ĐTN-VP 20/04/2022 Thông báo số 14- Về việc công tác chuẩn bị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2022
30 02-HD/ĐTN-BTCKT 11/04/2022 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn, các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường năm học 2021 – 2022
31 13-TB/ĐTN-BTCKT 29/03/2022 Thông báo số 13 - Về việc nộp danh sách sinh viên tham dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2022
32 17/KH-ĐHCN 27/03/2022 Kế hoạch số 17 - Về việc tổ chức Hội thao toàn trường khối sinh viên năm học 2021 - 2022
33 11-TB/ĐTN-VP 19/03/2022 Thông báo số 11 - Về việc phân công phụ trách đội hình tham gia kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
34 02-Ctr/ĐTN-BQT 18/03/2022 Chương trình số 02 - Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết về quốc tế hóa một số hoạt động tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
35 11-QĐ/ĐTN-BTCKT 17/03/2022 Quyết định số 11 - Về việc công nhận danh hiệu "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm 2022
36 12-TB/ĐTN-VP 09/03/2022 Thông báo số 12 - Về việc thông tin một số nội dung của thể lệ, cách tính điểm thi đua các hoạt động thuộc "Tuần lễ Đoàn viên" năm 2022
37 00 09/03/2022 Danh sách Sinh viên tham gia chương trình Tetholiday năm 2022
38 03-QĐ/ĐTN-BTCKT 08/03/2022 Quyết định số 03 - Ban hành Quy chế danh hiệu "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
39 11a-TB/ĐTN-VP 04/03/2022 Thông báo số 11a - Về việc xét trao học bổng Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022
40 04-KH/ĐTN-BPT 27/02/2022 Kế hoạch số 04 - Về việc tổ chức Tuần lễ Đoàn viên - Năm 2022
41 08-TB/ĐTN-VP 26/02/2022 Thông báo số 08 - Về việc thực hiện công tác khen thưởng nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024
42 09-TB/ĐTN-VP 26/02/2022 Thông báo số 09 - Về việc tổ chức lớp Cảm tình Đoàn "Lớp Đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII" và khôi phục Đoàn tịch đợt 2 - năm 2022
43 10-TB/ĐTN-VP 26/02/2022 Thông báo số 10 - Về việc mặc đồng phục dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
44 07-TB/ĐTN-BHTNCKH 23/02/2022 Thông báo số 07 - Triển khai Hội nghị Khoa học trẻ lần 4 - năm 2022
45 03-KH/ĐTN-BTCKT 22/02/2022 Kế hoạch số 03 - Về việc tổ chức "Tháng Thanh niên" năm 2022
46 05-TB/ĐTN-VP 17/02/2022 Thông báo số 05 - Về việc chuẩn bị tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 - năm 2022
47 02-CV/ĐTN-VP 13/02/2022 Công văn số 02 - Về việc cho phép tổ chức các hoạt động tập trung, sinh hoạt định kỳ của các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
48 03-TB/ĐTN-BTCKT 07/02/2022 Thông báo số 03 - Về việc nộp sổ Đoàn viên và khôi phục Đoàn tịch
49 01-KH/ĐTN-BTCKT 16/01/2022 Kế hoạch số 01 - Về việc phân bổ Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024
50 01-HD/ĐTN-BTCKT 12/01/2022 Hướng dẫn số 01 - Về việc tổ chức Đại hội thành viên CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2023
TÌM KIẾM
VPĐT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây