Việt Nam Chiến thắng đại dịch

 Văn bản theo lĩnh vực: Biểu mẫu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Mẫu 26 31/12/2020 [Mẫu 26] Mẫu Giấy đề nghị mượn phòng học
2 Mẫu 25 31/12/2020 [Mẫu 25] Mẫu Giấy đề nghị giải quyết công việc
3 Mẫu 24 31/12/2020 [Mẫu 24] Mẫu phiếu mượn phòng họp V2
4 Mẫu 23 31/12/2020 [Mẫu 23] Mẫu phiếu mượn phòng họp E1, E2, E3.2, E4, A7
5 Mẫu 22 31/12/2020 [Mẫu 22] Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
6 Mẫu 21 31/12/2020 [Mẫu 21] Mẫu Giấy đề nghị thanh toán
7 Mẫu 20 31/12/2020 [Mẫu 20] Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng
8 Mẫu 19 31/12/2020 [Mẫu 19] Mẫu Thông báo cấp cơ sở
9 Mẫu 18 31/12/2020 [Mẫu 18] Mẫu Công văn cấp cơ sở
10 Mẫu 17 31/12/2020 [Mẫu 17] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - Đoàn + Hội cùng trường
11 Mẫu 16 31/12/2020 [Mẫu 16] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp cơ sở - Đoàn + Hội cùng trường (2 đơn vị)
12 Mẫu 15 31/12/2020 [Mẫu 15] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp cơ sở - Đoàn + CLB cùng trường
13 Mẫu 14 31/12/2020 [Mẫu 14] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp cơ sở - cùng tổ chức Đoàn
14 Mẫu 13 31/12/2020 [Mẫu 13] Mẫu Kế hoạch cấp Đoàn cơ sở
15 Mẫu 12 31/12/2020 [Mẫu 12] Mẫu Nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng
16 Mẫu 11 31/12/2020 [Mẫu 11] Mẫu Quyết định khen thưởng cấp trường
17 Mẫu 10 31/12/2020 [Mẫu 10] Mẫu Thông báo cấp trường
18 Mẫu 9 31/12/2020 [Mẫu 9] Mẫu Công văn cấp trường
19 Mẫu 8 31/12/2020 [Mẫu 8] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - khác tổ chức Đoàn - Hội
20 Mẫu 7 31/12/2020 [Mẫu 7] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - Đoàn + Hội cùng trường
21 Mẫu 6 31/12/2020 [Mẫu 6] Mẫu Kế hoạch liên tịch cấp trường - cùng tổ chức Đoàn
22 Mẫu 5 31/12/2020 [Mẫu 5] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Phong trào tham mưu
23 Mẫu 4 31/12/2020 [Mẫu 4] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Quốc tế tham mưu
24 Mẫu 3 31/12/2020 [Mẫu 3] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Tuyên giáo tham mưu
25 Mẫu 2 31/12/2020 [Mẫu 2] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Học tập Nghiên cứu khoa học tham mưu
26 Mẫu 1 31/12/2020 [Mẫu 1] Mẫu Kế hoạch cấp trường - Ban Tổ chức Kiểm tra tham mưu
TÌM KIẾM
VPĐT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây