Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 05/QĐ-HSV-2018 12/03/2018 05[QĐ-HSV-2018]- Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XV (2016-2017) - Đội Công tác xã hội
102 83/QĐ-HSV2018 16/11/2018 83[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì 2017 0 2018_ Câu lạc bộ Anh văn
103 13/QĐ-HSV2018 16/05/2018 13[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên có hành động dũng cảm
104 12/QĐ-HSV2018 02/05/2018 12[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2018- Liên chi Hội khoa Ngoại ngữ
105 03/QĐ-HSV-2018 30/01/2018 03[QĐ-HSV-2018]- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
106 10/QĐ-HSV2018 02/04/2018 10[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả Đại hội Đội Công tác xã hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2019
107 08/QĐ-HSV-2018 13/03/2018 08[QĐ-HSV-2018] - QUYẾT ĐỊNH V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Công nghệ Động lực
108 41/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 41[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc chuẩn y kết nạp thành viên CLB Kỹ năng tiếng /anh Nhiệm kỳ 2017-2018
109 39/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 39[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội CLB Truyền thông UMC lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2018
110 40/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 40[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội CLB Kỹ năng Tiếng Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2018
111 40/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 40[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội CLB Kỹ năng Tiếng Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2018
112 36/QĐ-HSV-2017 19/11/2017 36[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2017 - Câu lạc bộ Truyền thông UMC
113 35/QĐ-HSV-2017 13/11/2017 35[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc chuẩn y kết nạp Đội Tiên phong Nhiệm kỳ 2016-2017
114 25/QĐ-HSV-2017 08/09/2017 25[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Khóa V (2016-2018)
115 34/QĐ-HSV-2017 12/11/2017 34[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2017- Câu lạc bộ Truyền thông UMC
116 51/QĐ-HSV-2018 12/09/2018 51[QĐ-HSV-2018]- quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016-2018
117 03/QĐ-HSV-2017 06/01/2017 03[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc khen thưởng Thủ khoa, Á khoa trại rèn luyện bậc căn bản " Bức phá" năm 2016
118 02/QĐ-HSV-2017 03/01/2017 02[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc Thành lập Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Sách và Hành động IUH
119 04/QĐ-HSV-2017 06/01/2017 04[QĐ-HSV-2017]-Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thnahf xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XIV (2015-2016) - Đội Công tác xã hội
120 24/QĐ-HSV-2017 07/09/2017 24[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc miễn nhiễm chức vụ Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Khóa V ( 2016-2018)
121 05/QĐ-HSV-2017 08/02/2017 05[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc Thành lập Câu lạc bộ Kết nối trẻ
122 12/QĐ-HSV-2017 24/04/2017 12[QĐ-HSV-2017]- Quy định về việc chế độ ký ban hành văn bản của Cơ quan Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
123 14/QĐ-HSV-2017 02/07/2017 14[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
124 08/QĐ- HSV- 2017 16/02/2017 08[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc công nhận kết quả đại hội Đội công tác xã hội lần thứ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2017
125 09/QĐ-HSV-2017 18/04/2017 09[QĐ-HSV-2017]- Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội Công tác xã hội
126 11/QĐ-HSV-2017 24/04/2017 11[QĐ-HSV/2017]-Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2018
127 15/QĐ-HSV- 2017 02/07/2018 15[HSV-2017]- Quyết định V/v Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
128 06QĐ -HSV/2018 08/02/2017 quyết định số 06 [ HSV-2018] quyết định thành lập ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ kết nối trẻ
129 07/QĐ-HSV-2017 13/02/2018 07[HSV-2017] - Quyết định V/v Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
130 01QĐ-HSV/2018 03/01/2017 quyết định số 01 [ HSV-2018] quyết định V/v thành lập câu lạc bộ sách và hành động IUH
131 18/QĐ-HSV 30/07/2018 18[HSV-2017] - Quyết định V/v công nhận thành viên ban tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
132 20/QĐ-HSV 30/07/2017 20[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
133 41TB - HSV/2018 30/10/2017 thông báo số 41 [ HSV -2018] thông báo V/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu " sinh viên 5 tốt " tập thể " sinh viên 5 tốt" cấp Thành và cấp Trung ương năm 2017
134 19/QĐ-HSV 30/07/2017 19[HSV-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016 - 2018)
135 21/QĐ-HSV 30/07/2017 21[QĐ-2017] - Quyết định V/v Điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Khóa V (2016-2018)
136 20QĐ-HSV/2018 04/09/2018 quyết đinh số 20 [HSV - 2018] quyết định v/v công nhận kết quả đại hội CLB kỹ năng Tiếng Anh nhiệm kỳ 2018-2019
137 01TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC 15/11/2017 01[TB-2017]- Thông báo V/v Tham gia lớp tập huấn Đoàn viên, thanh niên về công tác bảo vệ môi trường
138 19QĐ - HSV/2018 24/08/2018 quyết định số 19 [ HSV-2018] quyết định V/v khen thưởng các cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì 2016-2018- Liên chi Hội Viện KHCN và QL Môi Trường
139 08KH/BTK-2017 13/11/2017 08[KH-BTK-2017]- Kế hoách Tổ chức liên hoan phim sinh viên TP.Hồ Chí Minh Lần thứ 3 - Năm 2017
140 08KH-HSV/2018 13/11/2017 kế hoạch số 08[ HSV-2018] kế hoạch tổ chức Liên hoan phim sinh viên TP.Hồ Chí Minh
141 07KH-HSV/2018 13/11/2017 kế hoạch số 02 [HSV/2018] kế hoạch tổ chức hội thi " thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh"
142 20TB- HSV/2018 09/04/2018 20[ HSV-2018] Thông Báo Phê bình các đơn vị không tham gia kiểm tra năng lực cán bộ Hội Sinh Viên
143 1884-QĐ/HSV-2018 06/09/2018 1884[ HSV-2018] Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2016-2018
144 56QĐ/TĐTN-VP-2018 19/12/2018 56[TĐTN-VP-2018] - Quyết định V/v khen thưởng
145 2152/QĐ-HSV/2018 17/10/2018 2152 [ HSV-2018] Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018
146 31QĐ/TĐKT-2018 11/09/2018 31[TĐKT-2018] - Quyết định V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V ( 2016 - 2018 )
147 1884QĐ/ĐHCN-2018 06/09/2018 1884[ĐHCN-2018] - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016-2018
148 53QĐ-HSV/2018 21/09/2018 53[QĐ-HSV/2018] Quyết định V/v kỷ luật tập thể vi phạm nguyên tắc điều hành và thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên
149 17QĐ/HSV-2018 22/08/2018 17[HSV-2018]- Quyết định V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Hậu cần - Quản trị Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh
150 16QĐ-HSV/2018 14/08/2018 16[HSV-2018] quyết định V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Xung Kích - Tình nguyện Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay851
  • Tháng hiện tại13,111
  • Tổng lượt truy cập151,654
Đến
banner trinh ky 01
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây