Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 14QĐ/HSV-2018 14/08/2018 14[QĐ-2018]-Quyết định V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Xung kích - Tình nguyện Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh
152 15QĐ/HSV-2018 14/08/2018 15[HSV-2018]- Quyết định V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Xung kích - Tình nguyện Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
153 11QĐ-HSV/2018 12/04/2018 Quyết định số 11[HSV-2018] - Quyết định V/v cấp mẫu con dấu cho CLB Kết Nối Trẻ
154 02/TB-TTHTSV 09/12/2018 Thông báo số 02 - Xét trao học bổng cho cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2018 - 2019
155 03/KHLT-ĐTN-HSV 06/12/2017 Kế hoạch liên tịch số 03 - Tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam và Ngày Hội Sinh viên lần thứ 1 - Năm 2018
156 08/QĐ-HSV 26/12/2016 Quyết định số 08 - Thành lập CLB Tiếng Anh
157 08/QĐ-HS 13/03/2018 Quyết định số 08 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quyết định V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Công nghệ Động lực
158 07/QĐ-HSV 13/03/2018 Quyết định V/v Quyết định số 07 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quyết định V/v Ban Vận động thành lập Liên chi Hội Sinh viên Khoa Luật
159 41/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 Quyết định số 41 BCH hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quyết định V/v chuẩn y kết nạp thành viên CLB Kỹ năng Tiếng Anh Nhiệm kì 2017-2018
160 40/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 40 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v công nhận kêt quả Đại hội CLB Kỹ năng Tiếng Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2018
161 39/QĐ-HSV-2017 26/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 39 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Công nhận kết quả Đại hội CLB Truyền thông UMC lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2018
162 38/QĐ-HSV-2017 21/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 38 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên tích cực" cấp trường, năm học 2016 - 2017
163 3259/QĐ-DHCN-2017 27/11/2018 QUYẾT ĐỊNH số 3259 Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM - Quyết định V/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
164 37/QĐ-HSV-2017 21/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 37 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017
165 36/QĐ-HSV-2017 19/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 36 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2017 - Câu lạc bộ Kỹ năng Tiếng anh
166 35/QĐ-HSV-2017 13/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 35 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v chuẩn y kết nạp Đội Tiên phong Nhiệm kỳ 2016 - 2017
167 34/QĐ-HSV-2017 12/11/2017 QUYẾT ĐỊNH số 34 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2017 - Câu lạc bộ Truyền thông UMC
168 25/QĐ-HSV-2017 08/09/2017 QUYẾT ĐỊNH số 25 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh khóa V (2016 - 2018)
169 24/QĐ-HSV-2017 07/09/2017 QUYẾT ĐỊNH số 24 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh khóa V (2016 - 2018)
170 22/QĐ-HSV-2017 27/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 22 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Khóa V - Nhiệm kỳ 2016-2018
171 85/QĐ-HSV-2018 08/11/2018 Quyết định số 85 - Công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2017 - 2018
172 21/QĐ-HSV-2017 30/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 21 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
173 19/QĐ-HSV-2017 30/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
174 20/QĐ-HSV-2017 30/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 20 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v điều động cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM khóa V (2016 - 2018)
175 18/QĐ-HSV-2017 30/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 18 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v công nhận thành viên Ban Tổ chức và Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM khóa V (2016 - 2018)
176 15/QĐ-HSV-2017 02/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 15 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
177 11/QĐ-HSV-2017 24/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 11 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018
178 01/QĐ-HSV-2017 03/01/2017 QUYẾT ĐỊNH số 01 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Câu lạc bộ Sách và hành động IUH
179 07/QĐ-HSV-2017 13/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 07 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đóc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
180 06/QĐ-HSV-2017 08/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 06 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Kết nối trẻ
181 09/QĐ-HSV-2017 18/04/2017 QUYẾT ĐỊNH số 09 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội Công tác xã hội
182 08/QĐ-HSV-2017 16/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 08 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Công nhận kết quả Đại hội Đội Công tác xã hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2017
183 14/QĐ-HSV-2017 02/07/2017 QUYẾT ĐỊNH số 14 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v miễn nhiệm Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TPHCM
184 12/QĐ-HSV-2017 24/04/2017 QUY ĐỊNH số 12 BCH Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM - Quy định về việc chế độ ky ban hành văn bản của Cơ quan Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
185 05/QĐ-HSV-2017 08/02/2017 QUYẾT ĐỊNH số 05 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Câu lạc bộ Kết nối trẻ
186 03/QĐ-HSV-2017 06/01/2017 QUYẾT ĐỊNH số 03 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v khen thưởng Thủ khoa, Á khoa trại rèn luyện bậc căn bản "Bức phá" năm 2016
187 04QĐ/HSV-2018 18/11/2018 Quyết định số 04[HSV-2017]- Khen thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XIV( 2015-2016)- Đội Công tác xã hội
188 02/QĐ-HSV-2017 03/01/2017 QUYẾT ĐỊNH số 02 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - Quyết định V/v Thành lập Ban Chủ Nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Sách và Hành động IUH
189 09TB/HSV-2018 18/11/2018 Thông báo số 09[HSV-2017]- mời Thường trực Đoàn Thanh niên, Thường trục liên chi Hội sinh viên của Khoa/Viện tham dự Tọa đàm Giao lưu cán bộ Đoàn- Hội của trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM qua các thời kỳ
190 07/TB-BTK-2017 16/03/2018 Kế hoạch số 07 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần 10 - Năm 2018 Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ II, năm học 2017 - 2019
191 08TB/BTK-2018 18/11/2018 Thông báo số 03[BTK-2017]- Kiểm tra năng lực cán bộ Hội sinh viên các cấp và tham gia Hội thi" Thủ lĩnh sinh viên" toàn quốc lần thứ II- năm 2018
192 02/TB-BTK 08/01/2017 Kế hoạch số 02 BCH Hội Sinh Viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - THÔNG BÁO SỐ 2 V/v Phân bổ lực lượng tham gia lễ ra quân Chiến dịch "Xuân tình nguyện năm 2018"
193 15KH/KNT-2017 18/11/2018 Kế hoạch số 15[KNT-2017]- Tập huấn kỹ năng cơ bản thành viên - lần 4
194 07KH/CLB-UMC-2017 18/11/2018 Kế hoạch số 17[UMC-2017]- Tuyển thành viên câu lạc bộ đợt 7- 2018
195 13KH/KNT-2017 18/11/2018 Kế hoạch số 13[KNT-2017]- Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
196 06KH/CLB-2017 18/11/2018 Kế hoạch số 06[CLB-2017]- Tổ chức cuộc thi "Khám phá thành phố tôi yêu- lần 1"
197 02KH/CLB_TRED-2017 28/09/2017 Kế hoạch số 02[CLB_T-RED2017] - Tổ chức buổi tuyển thành viên thi đấu giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018
198 03KH/HSV-CLB-2017 03/09/2017 Kế hoạch số 03[HSVCLB-2017]- Tổ chức chương trình "TEAM BUILDING 2017"
199 01KH/SECIUH-2017 06/09/2018 Kế hoạch số 01[SECIUH-2017]- Tổ chức "Tuyển thành viên CLB"
200 35KH/CTXH-2017 30/09/2017 Kế hoạch số 35[CTXH-2017]- Chương trình trại rèn luyện "Không giới hạn 2017"
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay851
  • Tháng hiện tại13,120
  • Tổng lượt truy cập151,663
Đến
banner trinh ky 01
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây