Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04-KHLT/ĐTN-HSV 21/12/2020 Kế hoạch liên tịch số 04 - Tổ chức Ngày sinh viên lần thứ IV năm 2021
2 09-KH/HSV 21/12/2020 Kế hoạch số 09 - Tổ chức lễ khỉ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và tuyên dương danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020
3 10/KH-HSV 21/12/2020 Kế hoạch số 10 - Tổ chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên lần thứ V - Năm 2021
4 08/KH-HSV 21/12/2020 Kế hoạch số 08 - Tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 - Năm 2021
5 1748/QĐ-ĐHCN 14/12/2020 Quyết định khen thưởng danh hiệu sinh viên 5 tốt 2 năm liên tiếp (năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020)
6 1749/QĐ-ĐHCN 14/12/2020 Quyết định khen thưởng danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020
7 02/BC-HSV 03/05/2016 Báo cáo số 02 - Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2015 - 2016
8 02/BC-HSV 03/05/2015 Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2014 - 2015
9 01-KHLT/ĐTN-HSV 28/06/2020 Kế hoạch liên tịch số 01 - Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020
10 01/DA-HSV 17/02/2019 Đề án 01 - Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2023
11 02/HD-HSV 05/10/2009 Hướng dẫn Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong tác sinh viên năm học 2009 - 2010
12 04/HD - BTK 06/10/2009 Hướng dẫn Công tác tổ chức các Đại hội đại biểu và ra mắt Ban vận động thành lập Hội sinh viên các trường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố Lần thứ IV (2010-1015)
13 85/BTK 29/07/2009 V/v Chấp thuận phương án kiện toàn Chủ tịch Hội sinh viên trường Đh Công Nghiệp
14 14/QĐ- HSV - TC 20/09/2009 QĐ Về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu HỘI Sinh viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Lần thứ IV Nhiệm kỳ 2010-2015
15 46/QĐ-BTK-TC 24/12/2009 QĐ Về việc thành lập đoàn đại biểu và chỉ định Trường đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam
16 07/2009/HSV 23/08/2009 TT Thay đổi Chủ tịch HSV trường Đại học Công Nghiệp
17 17/2008/BTK-HSV 11/08/2008 QĐ Thay đổi nhân sự và bàn giao Giám đốc TTHTSV
18 19/QD-HSVVN 19/07/2009 Quyết định số 19 - HSVVN - V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên Việt Nam
19 46/QD-HSVTPHCM 24/12/2009 Quyết định số 46 - HSVTPHCM - V/v thành lập đoàn đại biểu và chỉ định Trưởng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
20 70/TB-HSVTPHCM 24/12/2009 Thông báo số 70 - HSVTPHCM - V/v mời cán bộ Hội sinh viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015
21 58/TM-TWHSV 08/04/2013 Thư mời số 58 - HSVVN - V/v mời dự Lễ bế mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam
22 03/TM-HSVTPHCM 28/02/2013 Thư mời 03 - HSVTPHCM - dự hội nghị Ban Chấp hành HSV thành phố
23 302/HD-HSVVN 11/05/2005 Hướng dẫn số 302 - HSVVN - V/v thực hiện điều lệ Hội sinh viên Việt Nam
24 123/HD-HSVVN 03/08/2009 Hướng dẫn số 123 - HSVVN - V/v tổ chức thực hiện cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"
25 03/HD-HSVTPHCM 05/10/2009 Hướng dẫn số 03 - HSVTPHCM - V/v bình chọn, tuyên dương "Sinh viên 3 tốt" cấp thành phố năm 2009
26 01/HD-HSVTPHCM 27/09/2009 Hướng dẫn số 01 - HSVTPHCM - V/v bình chọn, giới thiệu Gương sáng sinh viên Thành phố anh hùng giai đoạn 2005-2009
27 03/KH-HSVTPHCM 01/05/2013 Kế hoạch số 03 - HSVTPHCM - V/v tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng "Tiếp sức mùa thi 2013"
28 64/TB-HSVTPHCM 26/11/2012 Thông báo số 64 - HSVTPHCM - Học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP.Hồ Chí Minh
29 01/TB-HSVTPHCM 16/01/2013 Thông báo số 01 - HSVTPHCM - V/v tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần 9 - năm 2013
30 74/TB-HSVTPHCM 25/12/2012 Thông báo số 74 - HSVTPHCM - V/v xét chọn Học bổng Cán bộ Hội sinh viên TP.Hồ Chí Minh năm 2012
31 77/TB-HSVTPHCM 27/12/2012 Thông báo số 77 - HSVTPHCM - V/v phân công Ban chỉ huy chiến dịch và phân công phụ trách các chương trình trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2013
32 27/TB-HTHSSV 16/09/2012 Thông báo số 27 - thông báo học bổng " Trung Kiên tiếp sức thực hiện ước mơ"
33 01/HD-HSVTPHCM 18/09/2012 Hướng dẫn số 01 - HSVTPHCM - triển khai việc thực hiện cuộc vận động "sinh viên 5 tốt" năm 2012
34 04/HD-HSVTPHCM 28/11/2012 Hướng dẫn số 04 - HSVTPHCM - Thực hiện cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh" năm học 2012-2013
35 03/HD-HSVTPHCM 28/11/2012 Hướng dẫn số 03 - HSVTPHCM - V/v thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013, năm "sinh viên sáng tạo"
36 47/KH-HSV-2012 14/09/2012 Thông báo số 47 - HSVTPHCM - V/v phân công thực chiện Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2012-2013, Chủ đề "Năm sinh viên sáng tạo"
37 64/TB-BTK-HSV-2012 26/11/2012 Thông báo số 64-HSV- học bổng dành cho sinh viên Cán bộ HSV TP.HCM
38 TLNDTG2019 20/03/2019 Thể lệ Hội thi "Ngược dòng thời gian" - Năm 2019 (Ban hành kèm theo kế hoạch số 06/KH-HSV ngày 21/03/2019 của Hội Sinh viên trường)
39 2008 01/05/2008 Công văn đề nghị thay đổi con dấu
40 06-KH/DU 27/06/2012 Kế Hoạch số 06-HSV- thực hiện chỉ thị, kế hoạch của bộ chính trị, của thành ủy, của Đảng ủy khối thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây đựng đảng hiện nay"
41 62/TB-BTK-2012 15/11/2012 Thông báo số 62 - HSV - V/v tập huấn cán bộ Hội sinh viên Thành phố năm học 2012 -2013
42 02/KH-HSVC2-2012 28/11/2012 Kế hoạch số 02 - HSV - Tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện năm 2013"
43 49/TB-BTK-2012 18/09/2012 Thông báo số 49 - HSV - V/v diều chỉnh phân cụm thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012
44 02/KH-BTK-2012 16/04/2012 Kế hoạch số 02 - HSV - Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 -2013
45 52/B-BTK-2012 25/09/2012 Thông báo số 52 - HSV - V/v thành lập tổ chức công tác phụ trách chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động liên tịch phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm học 2012 -2013
46 91/BTK-2012 25/09/2012 Tham gia Hội thao sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần I - năm 2012
47 32/TB-BTK-2012 24/06/2012 Thông báo số 32 - HSV - V/v công tác tổ chức Hội nghị tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố năm học 2011 -2012
48 65/TB-BTK-2012 27/11/2012 Thông báo số 65 - HSV - V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (01/01/1950 - 01/01/2013)
49 67/TB-BTK-2012 03/12/2012 Thông báo số 67 - HSV - Kết quả xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành năm 2012
50 71/TB-HSVTPHCM-2012 16/12/2012 Thông báo số 71 - HSV - V/v kiểm tra chuyên đề Chương trình "Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong"
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,201
  • Tháng hiện tại13,425
  • Tổng lượt truy cập243,268
Đến
banner trinh ky 01
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây