ThangThanhnien2022

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/TB-HSV 28/03/2019 Thông báo số 02 - HSV - Thông báo về cấu trúc đề thi kiểm tra năng lực Cán bộ Hội sinh viên và vòng loại Hội thi "Thủ Lĩnh Sinh viên" lần III - năm 2019
2 02/HD-HSV 05/10/2009 Hướng dẫn Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong tác sinh viên năm học 2009 - 2010
3 04/HD - BTK 06/10/2009 Hướng dẫn Công tác tổ chức các Đại hội đại biểu và ra mắt Ban vận động thành lập Hội sinh viên các trường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố Lần thứ IV (2010-1015)
4 85/BTK 29/07/2009 V/v Chấp thuận phương án kiện toàn Chủ tịch Hội sinh viên trường Đh Công Nghiệp
5 14/QĐ- HSV - TC 20/09/2009 QĐ Về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu HỘI Sinh viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Lần thứ IV Nhiệm kỳ 2010-2015
6 46/QĐ-BTK-TC 24/12/2009 QĐ Về việc thành lập đoàn đại biểu và chỉ định Trường đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam
7 07/2009/HSV 23/08/2009 TT Thay đổi Chủ tịch HSV trường Đại học Công Nghiệp
8 17/2008/BTK-HSV 11/08/2008 QĐ Thay đổi nhân sự và bàn giao Giám đốc TTHTSV
9 46/QD-HSVTPHCM 24/12/2009 Quyết định số 46 - HSVTPHCM - V/v thành lập đoàn đại biểu và chỉ định Trưởng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
10 70/TB-HSVTPHCM 24/12/2009 Thông báo số 70 - HSVTPHCM - V/v mời cán bộ Hội sinh viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015
11 03/TM-HSVTPHCM 28/02/2013 Thư mời 03 - HSVTPHCM - dự hội nghị Ban Chấp hành HSV thành phố
12 03/HD-HSVTPHCM 05/10/2009 Hướng dẫn số 03 - HSVTPHCM - V/v bình chọn, tuyên dương "Sinh viên 3 tốt" cấp thành phố năm 2009
13 01/HD-HSVTPHCM 27/09/2009 Hướng dẫn số 01 - HSVTPHCM - V/v bình chọn, giới thiệu Gương sáng sinh viên Thành phố anh hùng giai đoạn 2005-2009
14 03/KH-HSVTPHCM 01/05/2013 Kế hoạch số 03 - HSVTPHCM - V/v tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng "Tiếp sức mùa thi 2013"
15 64/TB-HSVTPHCM 26/11/2012 Thông báo số 64 - HSVTPHCM - Học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP.Hồ Chí Minh
16 01/TB-HSVTPHCM 16/01/2013 Thông báo số 01 - HSVTPHCM - V/v tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần 9 - năm 2013
17 74/TB-HSVTPHCM 25/12/2012 Thông báo số 74 - HSVTPHCM - V/v xét chọn Học bổng Cán bộ Hội sinh viên TP.Hồ Chí Minh năm 2012
18 77/TB-HSVTPHCM 27/12/2012 Thông báo số 77 - HSVTPHCM - V/v phân công Ban chỉ huy chiến dịch và phân công phụ trách các chương trình trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2013
19 27/TB-HTHSSV 16/09/2012 Thông báo số 27 - thông báo học bổng " Trung Kiên tiếp sức thực hiện ước mơ"
20 01/HD-HSVTPHCM 18/09/2012 Hướng dẫn số 01 - HSVTPHCM - triển khai việc thực hiện cuộc vận động "sinh viên 5 tốt" năm 2012
21 04/HD-HSVTPHCM 28/11/2012 Hướng dẫn số 04 - HSVTPHCM - Thực hiện cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh" năm học 2012-2013
22 03/HD-HSVTPHCM 28/11/2012 Hướng dẫn số 03 - HSVTPHCM - V/v thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013, năm "sinh viên sáng tạo"
23 47/KH-HSV-2012 14/09/2012 Thông báo số 47 - HSVTPHCM - V/v phân công thực chiện Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2012-2013, Chủ đề "Năm sinh viên sáng tạo"
24 62/TB-BTK-2012 15/11/2012 Thông báo số 62 - HSV - V/v tập huấn cán bộ Hội sinh viên Thành phố năm học 2012 -2013
25 02/KH-HSVC2-2012 28/11/2012 Kế hoạch số 02 - HSV - Tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện năm 2013"
26 49/TB-BTK-2012 18/09/2012 Thông báo số 49 - HSV - V/v diều chỉnh phân cụm thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012
27 02/KH-BTK-2012 16/04/2012 Kế hoạch số 02 - HSV - Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 -2013
28 52/B-BTK-2012 25/09/2012 Thông báo số 52 - HSV - V/v thành lập tổ chức công tác phụ trách chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động liên tịch phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm học 2012 -2013
29 91/BTK-2012 25/09/2012 Tham gia Hội thao sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần I - năm 2012
30 32/TB-BTK-2012 24/06/2012 Thông báo số 32 - HSV - V/v công tác tổ chức Hội nghị tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố năm học 2011 -2012
31 65/TB-BTK-2012 27/11/2012 Thông báo số 65 - HSV - V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (01/01/1950 - 01/01/2013)
32 67/TB-BTK-2012 03/12/2012 Thông báo số 67 - HSV - Kết quả xét chọn "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành năm 2012
33 71/TB-HSVTPHCM-2012 16/12/2012 Thông báo số 71 - HSV - V/v kiểm tra chuyên đề Chương trình "Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong"
  •